Ventilationsrengöring - för ren luft där människor vistas

En eftersatt och smutsig ventilationsanläggning ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas "sjuka hus". Människors hälsa påverkas i hög grad av luften och det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion.  
 
Smutsiga luftkanalsystem och fläktar orsakar hälsoproblem och ökad energiförbrukning samt ökar brandrisken i våra kök. Rena ventilationskanaler ger bättre inneklimat, mindre energiförbrukning och mindre slitage på utrustning och ett bättre skydd mot
uppkomst av brand.

Förbättrad ventilation ingår dessutom ofta i receptet för att lösa vissa fuktproblem. Mögelbildningar och förökning av bakterier måste hållas tillbaka. Luft tar vi för givet, men även ett ventilationssystem behöver ha service och rengöras.
 
Ventilationssystemet transporterar bort den dåliga luften vi har förbrukat. Och ersätter med ny luft. Det talas ofta om vikten av en god utomhusluft. Men hur mycket talas det om luften vi andas inomhus? Det är ändå där vi tillbringar nästan 90 procent av vår tid.
 
Ingenting i fastigheten är underhållsfritt. Precis som allt övrigt i huset behöver även ventilationen ses över och rengöras med jämna mellanrum!

Vi på FSG har lång erfarenhet av ventilationsrengöring i allt från villor och lägenheter till sjukhus och industri.

Vårt marknadsområde är Umeå, Skellefteå och Lycksele i Västerbotten sam Piteå, Luleå och Boden i Norrbotten

KONTAKTA OSS

DAGTID

Telefon 0730-95 96 01.
E-post: FSG Sverige

JOUR & NÖDSITUATIONER

Kontakta oss på telefon 0730-95 96 02

 

 

ORDINARIE ÖPPETTIDER

Våra ordinarie öppettider är

  • Måndag-Fredag: 07.00 - 16.00
  • Lunch: 11.00 - 12.00
  • Lördag och Söndag: stängt

Välkommen att kontakta oss