FSG Sverige AB | Telefon 0910-21 56 51 | E-post jimmy@fsgsverige.se

Sanering och rivning

FSG är ett företag med specialister inom området sanering av fuktskador, mögelskador och vattenskador samt pcb sanering och asbestsaneringar.
Läs mer

Överlåtelsebesiktning och
övriga konsulttjänster

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp.
Läs mer

FSG är ett helt lokalägt konsult- och serviceföretag som
grundades i Skellefteå 2014.

FSG är ett företag med specialister inom byggkonsulttjänster och besiktning av fastigheter samt sanering av fuktskador, mögelskador och vattenskador samt pcb sanering och asbestsaneringar.

Vår marknad finns i norra Västerbotten, med Skellefteå som utgångsort.

Vi har jour dygnet runt

Vi har 24 timmars jour årets alla dagar och en väl inarbetad beredskap att rycka ut med kort varsel

Kontakta oss på jourtelefon

0730-959 602