FSG Sverige AB | Telefon 0910-21 56 51 | E-post jimmy@fsgsverige.se

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom inomhusmiljöutredning, entreprenadbesiktning och kontrollansvar enligt PBL.

Våra konsulttjänster

Inomhus-miljöutredning

Miljön inomhus kan förändras både hastigt och över en lång tid. Det är viktigt att man kontrollerar synbara skador eller avvikande lukter för att undvika att miljön blir skadlig eller ohälsosam att vistas i.

FSG är utbildade inomhusutredare och kan snabbt vara på plats för en teknisk utredning.

Entreprenad-besiktning

Entreprenadbesiktningar utförs av oss på FSG för att säkerställa att Ni som beställare har erhållit den produkt som ni har beställt.

Vanligast är att beställaren utser besiktningsman, men det förekommer också att parterna utser besiktningsman gemensamt.

FSG har en lång och gedigen erfarenhet av entreprenadbesiktningar inom bygg.

Kontrollansvarig enligt PBL

En Kontrollansvarig enligt PBL, skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs.

Vi på FSG är certifierade kontrollansvariga och följer kraven i bygglagstiftningen.

Kompetens kan styrkas enligt RISE certifiering.

Vi har jour dygnet runt

Vi har 24 timmars jour årets alla dagar och en väl inarbetad beredskap att rycka ut med kort varsel

Kontakta oss på jourtelefon

0730-959 602