FSG Sverige AB | Telefon 0910-21 56 51 | E-post jimmy@fsgsverige.se

Brandsanering

Att sanera efter en brand innebär att en hel del av skadorna på en fastighet eller anläggning måste åtgärdas.
Det kan handla om alltifrån småskador till större brandskador, vi hjälper dig!

Sanering efter brand

En brandsanering är otroligt viktig för att försöka bevara värdet i både byggnad såväl som lösöre efter eld-, rök-, och vattenskador.

Sanering

När man ska sanera efter brand finns det många saker att tänka på. För det första är det ett måste då någon måste ta reda på efterarbetet rent generellt men man vill även göra ett så bra proaktivt arbete som möjligt för att göra följdskadorna så små som möjligt.

Rädda det som räddas kan

Med rätt insatser i rätt tid kan man rädda mycket av sina personliga tillhörigheter såväl som delar av, eller kanske till och med hela byggnaden. Väggar, tak och golv samt även diverse lösöre tar skada av branden, röken och vatten eller släckningsmedel efter ett eventuellt brandsläckningsarbete.

Kontakt

Kontakta FSG Sverige om oturen varit framme så ska vi se till att göra det absolut bästa av en tråkig situation.

Ring oss på 0910-21 56 51 eller maila info@fsgsverige.se

Vi har jour dygnet runt

Vi har 24 timmars jour årets alla dagar och en väl inarbetad beredskap att rycka ut med kort varsel

Kontakta oss på jourtelefon

0730-959 602