FSG Sverige AB | Telefon 0910-21 56 51 | E-post jimmy@fsgsverige.se

Byggstäd

Byggstädningen är en väsentlig del av slutresultatet.
Vi erbjuder professionell byggstädning för att säkerställa att ditt byggprojekt blir skinande rent från start till slut.

Byggstäd för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Överlåt det tråkiga och slitsamma efterarbetet åt oss. Nybyggnationer, om- och tillbyggnationer upplevs endast helt klara när projektet är skinande rent.

Byggstäd

När man byggt, rivit eller sanerat lämnas nästan alltid en hel del damm, smuts och andra detaljer som måste åtgärdas. FSG Sverige ser till att det utrymme som blivit nedsmutsat blir minst lika fräscht som innan projektet startade. Detta oavsett om det är en stor fastighet, industrilokaler eller en privat bostad.

Hela vägen

Vi finns till hands under hela byggtiden.

Vi städar manskapsbodar och övriga personalutrymmen, vi grovstädar, sopsorterar och dammsuger för att skapa en bra arbetsmiljö på er byggarbetsplats. När bygget är klart sköter vi slutrengöring inför besiktning.

Tryggt

Kunskap och erfarenhet är våra nyckelord när det gäller slutrengöring och det är mycket viktigt att välja rätt metod och medel på respektive material som ska rengöras, det sparar både miljön och ger materialen en bättre livslängd.

Ring oss på 0910-21 56 51 eller maila info@fsgsverige.se

Vi har jour dygnet runt

Vi har 24 timmars jour årets alla dagar och en väl inarbetad beredskap att rycka ut med kort varsel

Kontakta oss på jourtelefon

0730-959 602