FSG Sverige AB | Telefon 0910-21 56 51 | E-post jimmy@fsgsverige.se

Kontakta oss

Ta kontakt med oss om du har frågor, funderingar eller behöver en offert.
Här nedan hittar du enkelt våra kontaktuppgifter & kontaktpersoner så du hamnar rätt direkt!

Kontaktpersoner

Joakim Rönmark

Inomhusmiljöutredning, miljöinventering och materialprovtagning.
joakim@fsgsverige.se0910-21 56 56

John Strid

Asbestsanering, PCB-Sanering, härdplastsanering, brandsanering, lättrivning, mögel- och rötsanering.
john.strid@fsgsverige.se0910-21 56 70

Stefan Määttä

Tyngre rivning, betonghåltagning, betongsågning, brandsanering och lättrivning.
stefan@fsgsverige.se0910-21 56 78

Saga Paulsson

Byggstäd, golvrecond, fönsterputs, klottersanering, brandsanering.
saga.paulsson@fsgsverige.se010-405 15 18

Tobias Andersson

Fuktmätning, avfuktning och besiktning av skador
tobias@fsgsverige.se0910-21 56 54

Patrik Isaksson

Fuktmätning, avfuktning och besiktning av skador
patrik@fsgsverige.se0910-21 56 77

Joakim Rönmark

Fuktmätning, avfuktning och besiktning av skador
joakim@fsgsverige.se0910-21 56 56

Jimmy Engström

VD. Besiktning, teknisk sakkunnig våtrum och KA enligt PBL.
jimmy@fsgsverige.se0910-21 56 51

Jesper Engström

Ansvarig krypgrunder
jesper.engstrom@fsgsverige.se0910-21 56 71

Vi har jour dygnet runt

Vi har 24 timmars jour årets alla dagar och en väl inarbetad beredskap att rycka ut med kort varsel

Kontakta oss på jourtelefon

0730-959 602