FSG Sverige AB | Telefon 0910-21 56 51 | E-post jimmy@fsgsverige.se

Sanering

På FSG är vi specialiserade på alla typer av miljösanering, inklusive förorenade byggnader och områden
med farliga material som PCB, asbest, kvicksilver, dioxiner och andra farliga ämnen.

Sanering av brand och farliga ämnen

Vi tar hand om allt från att identifiera och ta prover på de drabbade områdena till att erhålla nödvändiga tillstånd och att säkert transportera de farliga materialen till godkända slutförvaringsplatser. Vårt erfarna team är utbildat för att hantera hela processen, för att säkerställa säkerheten för våra anställda och alla andra i omgivningen.

Asbest är en särskilt oroande fråga i många äldre byggnader, med uppskattningsvis 400 000 ton kvar i strukturer över hela Sverige. Vårt team har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att hantera alla aspekter av asbestsanering och följer strikt alla relevanta lagar och förordningar.

När det gäller PCB-sanering följer vi riktlinjerna från Svenska Fogbranschens Riksförbund för att säkerställa att allt förorenat material tas bort på ett säkert och effektivt sätt.

Farligt avfall

Vi förstår att hantering av farligt avfall kräver hög kompetens och uppmärksamhet på detaljer. Det är därför vi är stolta över vår erfarenhet och utbildade personal som kan hantera hela processen från början till slut, vilket säkerställer fullständig säkerhet och efterlevnad av alla föreskrifter och rapporteringskrav.

Asbest

Vi på FSG Sverige AB har en lång erfarenhet och kunskap om asbest och asbestsaneringar. Vi tar hand om hela processen från första inventering till sanering och avfallshantering.

PCB

Vi utför alla slags PCB Saneringar, FSG Sverige AB har fullgod kompetens och utbildning inom området.

Brand

Att sanera efter en brand innebär att en hel del av skadorna på en fastighet eller anläggning måste åtgärdas.
Det kan handla om alltifrån småskador till större brandskador, vi hjälper dig!
Har du funderingar på vårt förfarande så kontakta oss gärna så svarar vi på era frågor.

Ring oss på 0910-21 56 51 eller maila info@fsgsverige.se

Vi har jour dygnet runt

Vi har 24 timmars jour årets alla dagar och en väl inarbetad beredskap att rycka ut med kort varsel

Kontakta oss på jourtelefon

0730-959 602