FSG Sverige AB | Telefon 0910-21 56 51 | E-post jimmy@fsgsverige.se

Rivning

Vi utför alla sorters håltagning i hårda material, så som sågning och borrning i betong, tegel eller berg.
Behöver du hjälp med håltagning så hör med oss först.

Rivning, betonghåltagning och betongsågning

FSG Sverige utför allt inom rivning, betonghåltagning och betongsågning åt bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner.
Vi ordnar allt från stora rivningsprojekt till deponering av miljöfarligt avfall.
Bila

Rivning

Vi har lång erfarenhet och all sort utrustning som krävs för all typ av rivning. Vi har allt ifrån bostadsrättsföreningar och företag till privatpersoner för rivningsarbeten.

Betong-håltagning

FSG Sverige utför all sorts håltagning i betong, i alla miljöer och i alla branscher. Vi utför allt från tunga utvändiga betonghåltagningar inom industrin till lite mindre jobb i hemmet där man inte har möjlighet att själv utföra jobbet.

Betongsågning

Vi på FSG Sverige AB har lång utbildning och erfarenhet när du behöver hjälp att riva eller av annan anledning kapa bort, reducera ytor eller dylikt.

Ring oss på 0910-21 56 51 eller maila info@fsgsverige.se

Vi har jour dygnet runt

Vi har 24 timmars jour årets alla dagar och en väl inarbetad beredskap att rycka ut med kort varsel

Kontakta oss på jourtelefon

0730-959 602